Ενοριακό Φιλόπτωχο

Ἐγκαίνια στή Στέγη Φιλοξενίας Ἀπόρων «Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων»

Τήν Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμός τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας, καί πρώτης στήν ἱστορία τῆς ἐνορίας μας, Στέγης Φιλοξενίας τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Φιλοπτώχου Ταμείου ἐπί τῆς ὁδοῦ Στρατηγοπούλου 2 καί Βατάτζη.

Ἐν παρουσίᾳ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πρωτ. Βασιλείου Χαβάτζα, ὁ ὁποῖος μετέφερε καί τίς πατρικές εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας, καθώς καί τῶν ἱερέων τῆς ἐνορίας μας τελέσθηκε ἀνάμεσα σέ πλῆθος πιστῶν ὁ Ἁγιασμός.

Ἐν συνεχεία παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες καί ἕνα σύντομο ἱστορικό τοῦ πῶς καί γιά ποιόν σκοπό ἐνοικιάσαμε τό κτίριο, ὅπως καί τόν κανονισμό λειτουργίας τῆς Στέγης, ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἀναρτημένο στήν εἴσοδο τῆς Στέγης καί ἔχει δοθεῖ σέ ὅλους τούς φιλοξενομένους.

 

  • Εμφανίσεις: 670

Κανόνες Λειτουργίας της στέγης Φιλοξενίας Απόρων

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ

«Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων»

1) Ὁ χῶρος εἶναι Ἐκκλησιαστικός καί ἀπαιτεῖ τήν ἁρμόζουσα συμπεριφορά.

2) Ἡ διάρκεια καί οἱ συνθῆκες τῆς φιλοξενίας καθορίζονται σέ Ἰδιωτικό Συμφωνητικό Φιλοξενίας μεταξύ τοῦ Ε.Φ.Τ. καί τοῦ κάθε φιλοξενουμένου.

3) Ἐπισκέπτες ἐπιτρέπεται νά γίνουν δεκτοί ἀπό τίς 7.00 τό  πρωϊ μέχρι τίς 22.00 τό βράδυ: στό διαμέρισμα, ἐφ΄ ὅσον δέν ἐνοχλεῖται ὁ ἑκάστοτε συγκάτοικος, ἤ στούς κοινοχρήστους χώρους, δηλ. στή βιβλιοθήκη ἤ στή ταράτσα.

4) Σέ ὅλους τούς κλειστούς χώρους ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς τό κάπνισμα.

5) Ἡ χρήση ἠλεκτρικοῦ θερμοσίφωνος γίνεται διαδοχικά: Διαμ. 1 ὥρα 6.00 -7.00 πμ., Διαμ. ὑπογείου ὥρα 7.00 -  8.00 πμ., Διαμ. 3 ὥρα 5.00 - 6.00 πμ., Διαμ. 4 ὥρα 7.00 -  8.00 πμ., Διαμ.5 ὥρα 20.00 - 21.00.

6) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ χρήση ἠλεκτρικῶν συσκευῶν γιά θέρμανση, ἐκτός τῶν συμφωνηθέντων μέ τούς ὑπευθύνους τοῦ Ε.Φ.Τ.

7) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ρίψη χαρτιῶν, ὑπολειμμάτων φαγητοῦ καί ἄλλων ἀντικειμένων στίς λεκάνες τῶν ἀποχωρητηρίων.

8) Ἡ ἐξώπορτα νά παραμένη κλειστή κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας, κλειδωμένη κατά τήν διάρκεια τῆς νύχτας (22.00 - 7.00).

9) Ὅλοι οἱ φιλοξενούμενοι νά ἔχουν κατά νοῦν νά μή μένη σβηστό τό Καντήλι τοῦ Ἁγίου στήν εἴσοδο.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

  • Εμφανίσεις: 939

Η στέγη φιλοξενίας απόρων είναι έτοιμη

Ἕνα ὄνειρο ἔγινε πραγματικότητα.

Τό Ἐνοριακόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον ἐνοικίασε ἕναν χῶρο κατάλληλο γιά τήν στέγαση καί φιλοξενία ἀπόρων ἐνοριτῶν μας, ἀποτελούμενο ἀπό ἀνεξάρτητα διαμερίσματα, 4 δυάρια καί 2 γκαρσονιέρες.

Τό κτίριο αὐτό βρίσκεται στά ὅρια τῆς ἐνορίας μας στή συμβολή τῶν ὁδῶν Βατάτζη καί Στρατηγοπούλου.

Τό σχετικό συμβόλαιο ὑπογράψαμε καί καταθέσαμε στήν Ἐφορία τόν Ἰούνιο, ἡ δέ καταβολή ἐνοικίου θά ξεκινήσει τόν Δεκέμβριο, ἐπειδή τό Ε.Φ.Τ ἀνέλαβε τίς ἐργασίες ἀνακαινίσεως καί συντηρήσεως τοῦ κτιρίου καί τήν ἐξόφληση ἐκκρεμῶν λογαριασμῶν.

Δυστυχῶς οἱ ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν μας, στούς ὁποίους ἔγινε ἔξωση ἀπό τίς κατοικίες τους λόγῳ ἀδυναμίας καταβολῆς ἐνοικίων, δὲν μᾶς ἐπέτρεπαν τήν συστηματική ἀνακαίνιση, ἀλλά ἔπρεπε νά ἑτοιμάσουμε ἐσπευσμένα ἕνα-ἕνα τά διαμερίσματα, μέ ἀποτέλεσμα ὅτι στά τέσσερα ἀπό τά πέντε διαθέσιμα ἤδη νά φιλοξενοῦνται δύο οἰκογένειες καί τρεῖς μοναχικοί ἄνθρωποι. Τό ἕνα ἰσόγειο διαμέρισμα λειτουργεῖ ὡς βιβλιοθήκη-ἀναγνωστήριο καί γραφεῖο.

Λόγω τῆς τοποθεσίας τοῦ κτιρίου, ἀλλά καί λόγῳ τῆς τεράστιας προσφορᾶς τοῦ Ἁγίου Αὐτοκράτορος Ἰωάννου Βατάτζη στούς ἐνδεεῖς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του, ἀλλά καί σ΄ ὅλο τό ἔθνος μας, ἀποφασίσαμε νά ὀνομάσουμε τή νέα Στέγη Φιλοξενίας ἀπόρων, «Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων», τοῦ ὁποίου τοποθετήσαμε τήν ἱερά εἰκόνα στήν εἴσοδο τοῦ κτιρίου, γιά νά μᾶς φωτίζη καί νά μᾶς ἐνισχύση στή νέα μας προσπάθεια.

Γι’ αὐτό καί ἐπιλέξαμε τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του γιά τήν ἐπίσημη ἔναρξη τῆς λειτουργίας τῆς Στέγης. Ἔτσι μετά τόν ἑσπερινό στό Ναό μας θά γίνῃ ὁ ἁγιασμός τῶν ἐγκαινίων στήν Στέγη ἐπί τῆς ὁδοῦ Στρατηγοπούλου 2, ὥρα 7.30 μμ, Κυριακή 3 Νοεμβρίου, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου. Ἀνήμερα τό πρωΐ θά τελεσθῆ Θ.Λειτουργία στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου στόν Ἱ. Ναό μας.

Σᾶς περιμένουμε ὅλους, γιά νά προσευχηθῆτε, ὅπως καρποφορήσῃ αὐτή ἡ προσπάθεια, γιά νά γνωρίσετε τόν χῶρο, καί γιά νά μᾶς στηρίξετε λόγῳ τε καί ἔργῳ.

                                                                                        π. Γεώργιος Χάας

 

  • Εμφανίσεις: 1007

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.