Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π.ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

  • Hits: 195

 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ

Τό Ἱστολόγιο τοῦ Ναοῦ μας ἔλαβε πρός δημοσίευση ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεον Ἀργύρην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τίς ἐπιστολές πού εἶχε ἀπευθύνει ἀπό διμήνου ἕως καί πρό ἡμερῶν  στόν ἐκ Κύπρου καταγόμενον και ἐν Ἀμερικῆ διαμένοντα θεολόγον καί δημοσιογράφον κ. Παναγιώτην Τελεβᾶντον, χωρίς μέχρι σήμερα νά ἔχη λάβει τήν παραμικρή ἀπάντηση.

Θεωροῦμε ἰδιαιτέρα τιμή μας νά δημοσιεύσουμε τίς ἐπιστολές  τοῦ ἐκλεκτοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἀγωνιστοῦ τῆς Πίστεώς μας καί γνησίου πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός μας, ἀοιδίμου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, διότι παραδίδουν μαθήματα τοῦ ἤθους, πού πρέπει νά χαρακτηρίζη ἐν ἔργῳ καί λόγῳ τούς Μαθητάς τοῦ Χριστοῦ μας, φανερώνουν τό ἐν Ἀληθείᾳ καί ὄχι  τό ἐν προσωποληψίᾳ φιλάδελφον, ἀλλά καί διότι ἔχουν εὐρυτέρα σημασία. Πληροφοροῦν, ἐνημερώνουν Θεολογικά καί καταρτίζουν πνευματικά, στηλιτεύουσαι μέ  ἀγάπη ἀλλά καί  μέ παρρησία τόν συκοφαντικό πόλεμο τοῦ δυστυχοῦς θεολόγου ἐναντίον ἑκατοντάδος καί πλέον ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐν οἷς καί ἡ ταπεινότητά μου.

Δυστυχῶς, ὁ κ. Τελεβᾶντος παρουσιάζει ἕνα μοναδικό φαινόμενο: Κατασκευάζει μυθεύματα, τά ἀποδίδει σέ πρόσωπα καί, κατόπιν κατηγορεῖ τά πρόσωπα αὐτά ὡς δῆθεν δράστας τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κατασκευασθέντων καί καταγγελλομένων!

Εὐχόμεθα ὁλοψύχως, οἱ ἐπιστολές αὐτές νά φέρουν τό ποθούμενο ἀποτέλεσμα καί νά συνεφέρουν πνευματικά τόν ὑπόλογο ἐνώπιον Θεοῦ καί  ἀνθρώπων θεολόγον!

                                                                                                                    π. Β. Ε. Β.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  2α

 Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

          Ἱεροκῆρυξ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (β’)

Θέμα: ΜΑΧΑΙΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                Ἀθῆναι 22-5-2017

                                  Ἀγαπητέ μου Παναγιώτη, Χριστός Ἀνέστη!

 Διάβασα ὅτι, εἶναι φοβερά τά «πισώπλατα μαχαιρώματα» ἀπό φίλους. Πράγματι, αὐτό εἶναι ἀλήθεια καί θά προσέθετα ἀπό ἐν Χριστῶ ἀδελφούς.

Δέν γνωρίζω τί κάνουν ἄλλοι. Πάντως, ἐγώ προσπαθῶ νά βγάλω τά μαχαίρια, πού κάποιοι φίλοι βάζουν στίς πλάτες ἄλλων παλαιῶν φίλων καί ἀδελφῶν ἐν Χριστῶ.

Νά τούς κάνω νά εἰρηνεύσουν μεταξύ τους.

Ὁ πιό τιμητικός τίτλος τῶν Μακαρισμῶν, εἶναι ἴσως ἐκεῖνος πού ὀνομάζει κάποιους παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ποιούς; Τούς εἰρηνοποιούς!

«Mατθ 5.9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί͵ ὅτι [αὐτοὶ] υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. ε’ 9).

Καί μάλιστα οἱ εἰρηνοποιοί τῶν συγκρουομένων φίλων.

Μετ’ εὐχῶν καί ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

π. Ἱερόθεος

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Ἀγαπητέ μου Παναγιώτη μου δέν ἔλαβα ἀπάντησι στήν προηγουμένη ἐπιστολή μου (19-5-2017) ἀκόμη.

 

 

 

 

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.