ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ CRISPR

  • Hits: 76

E.E 182 NinettaΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ CRISPR

Η καθηγήτρια Jennifer Doudna εἶναι αὐτή πού ἀνακάλυψε τό ἐργαλεῖο τῆς γενετικῆς χειρουργικῆς CRISPR-CAS 9, στό ὁποῖο ἀναφέρεται στό ὡς ἄνω ἄρθρο του ὁ κ. Κώστας Βουγᾶς.
Σέ πρόσφατη συνέντευξή της, πού δηµοσιεύεται στήν πασίγνωστη καί ἐγκυρότερη ἐφηµερίδα τοῦ κόσµου THE TIMES τοῦ Λονδίνου, τό Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου ἐ.ἔ. ἡ ἐν λόγῳ καθηγήτρια ἐκφράζει τίς ἀνησυχίες της γιά τή χρήση τῆς ἐφεύρεσής της. Κάπως καθυστερηµένα, ἀφοῦ ἄνοιξε τούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου, πού ἔκαναν γνωστό τό ὄνοµά της στούς ἐπιστηµονικούς κύκλους καί ἔφεραν τεράστιες ἐπιχορηγήσεις στήν ἔρευνά της, τώρα, κάνει λόγο στόν ἐπιστηµονικό συνεργάτη τῶν TIMES γιά τούς ἐφιάλτες της πού ὀφείλονται στήν “ἀγωνία” της γιά τό πῶς θά χρησιµοποιηθεῖ τό CRISPR. Ἀναφέρεται µάλιστα σέ ἕνα συγκεκριµένο ἐφιάλτη πού εἶδε, στόν ὁποῖο τῆς µιλοῦσε ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ µέ πρόσωπο γουρουνιοῦ!


Τά σενάρια κατασκευῆς ἐργοστασίων “παραγωγῆς” ἐµβρύων κατά παραγγελία, ὄχι µόνο ἔχουν φύγει ἀπό τή σφαίρα τῆς ἐπιστηµονικῆς φαντασίας καί ἔχουν περάσει στή σφαίρα τῆς πραγµατικότητας, ἀλλά θά ὑλοποιηθοῦν πολύ νωρίτερα ἀπ’ ὅσο φανταζόµαστε.
E.E 182 Ninetta 2Τά “κοσµοσωτήρια δῶρα” πού θά προσφέρει στήν ἀνθρωπότητα ἡ ἐφεύρεση CRISPR- CAS 9 εἶναι τά ἑξῆς:
1. ἀπαλλαγή τῶν ἐµβρύων ἀπό κληρονοµικές ἀσθένειες
2. ζῶα καί φυτά πού µεγαλώνουν πολύ πιό γρήγορα καί χρειάζονται πολύ λιγότερο φαγητό καί νερό
3. λύσεις γιά τό πρόβληµα τοῦ καρκίνου καί -ἴσως- ἐξάλειψη κάποιων µορφῶν του
4. ἐπαναφορά στή ζωή τῶν µαλλιαρῶν µαµούθ καί ἄλλων εἰδῶν πού ἔχουν ἐξαφανιστεῖ καί
5. δηµιουργία ἰσχυρῶν βλαστοκυττάρων γιά ἰατρική χρήση.
Ἀκόµα καί ὁ κατάλογος ὅλων τῶν ἀµφίβολων “εὐεργεσιῶν” τῆς ἐφεύρεσης τῆς καθηγήτριας, χωρίς νά ὑπολογίσει κανείς τίς παρεκκλίσεις πού θά ἔχει, εἶναι ἀρκετός νά τῆς προµηθεύσει ἐφιάλτες γιά ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή της. Τό κακό ὅµως δέν εἶναι οἱ δικοί της ἐφιάλτες, ἀλλά οἱ ἐφιάλτες τῆς ἀνθρωπότητας πού δέν θά ὀνειρεύεται, ἀλλά θά κληθεῖ νά τούς ἀντιµετωπίσει στήν πραγµατικότητα. Μιά ἀνθρωπότητα ἀφηνιασµένη στήν ἀναζήτηση τῆς Γνώσης χωρίς νά ἔχει τίς προϋποθέσεις πού εἶναι ἀναγκαῖες προκειµένου νά διαχειριστεῖ κανείς τό βάρος της. Γιατί ἡ σοφία, ἡ σύνεση καί ἡ ἀνιδιοτέλεια πού εἶναι ἡ ἀπαραίτητη συνοδεία τῆς γνώσης, εἶναι πράγµατα τόσο ἐξαφανισµένα στήν ἐποχή µας, ὅσο καί τά µαλλιαρά µαµούθ!

Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com                                                                    Νινέττα Βολουδάκη

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.