ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ὁ πραγματικός μας Χρόνος, εἶναι αὐτός πού ἔχουμε συνειδητοποιήσει!

173 8 Xrisa

Ὁ πραγματικός μας Χρόνος, εἶναι αὐτός πού ἔχουμε συνειδητοποιήσει!

Διάβαζα πρόσφατα μιά ἱστορία, ἡ ὁποία μοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση. Εἶναι μιά ἱστορία πού ταιριάζει ἀπόλυτα μέ τίς μέρες αὐτές, πού σηματοδοτοῦν τό τέλος τοῦ παλαιοῦ ἔτους καί τήν ἀρχή τοῦ νέου, μέρες πού πυροδοτοῦν στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων τήν ἐπιθυμία τῆς ἀλλαγῆς καί τῆς ἀνανέωσης ἀλλά καί τήν ἐπιθυμία γιά ζωή.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἐπιθυμία αὐτή θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει μέσα μας κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή, ἀλλά ἐμεῖς συνειδητά τήν ναρκώνουμε κατά τήν διάρκεια τοῦ χρόνου, τήν θάβουμε, τήν ξεχνᾶμε, καί ξυπνάει αὐτές τίς λίγες ἡμέρες πρός τό τέλος του, γιά νά μᾶς θυμίσει ποιοί θέλαμε νά γίνουμε, ἀλλά ἀποτύχαμε, τί στόχους βάλαμε ἀλλά δέν τούς πετύχαμε οὔτε στό ἐλάχιστο, καί πόσο ἀνάξιοι καί κατώτεροι τῶν περιστάσεων φανήκαμε, πόσο μικροί καί πόσο ἐλάχιστοι, ἀφοῦ δέν καταφέραμε νά ἱκανοποιήσουμε οὔτε αὐτά πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἐπιθυμήσαμε γιά τόν ἑαυτό μας, οὔτε αὐτά πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ποθήσαμε καί κυρίως οὔτε αὐτά πού ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ὀνειρευτήκαμε μέ ὅλο μας τό εἶναι…

Ἡ ἱστορία πού διάβασα ἔχει τόν τίτλο “Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ” καί εἶναι ἡ ἑξῆς:

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 71

«Ἦρθαν τὰ Χριστούγεννα κι ἡ Πρωτοχρονιά»... Καὶ λοιπόν;

173 5 pKKallianos

 

 

 

«Ἦρθαν τὰ Χριστούγεννα κι ἡ Πρωτοχρονιά»... Καὶ λοιπόν;

Ἀκοῦμε τὶς μέρες αὐτὲς τὸν  στίχο  τοῦ γιορταστικοῦ αὐτοῦ τραγουδιοῦ καὶ λίγη σημασία τοῦ δίνουμε. Ὅμως,  ἄν  προσέξουμε καλύτερα τὰ πράγματα καὶ συντονιστοῦμε μὲ τὸ ἀληθινὸ τὸ πνεῦμα τῶν γιορτῶν, τότε θὰ καταλάβουμε πὼς ἡ παρουσία τους στὴ ζωή μας ἤ καὶ ἡ δικιά μας συμμετοχὴ σ᾿ αὐτές, εἶναι μιὰ περιπέτεια. Περιπέτεια μὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο, ὅπως εἶναι καὶ ἡ κάθε ἐμβιωμένη μας μετοχὴ στὴν κάθε γιορταστικὴ πρόταση τῆς Ἐκκλησίας, γιατὶ θὰ χρειαστεῖ ὁ κάθε ἀποδέκτης αὐτῆς τῆς πρότασης νὰ διαπλεύσει μιὰν ἔρημο, ὥστε μετὰ ἀπὸ δοκιμασία,  νὰ βιώσει τὸ γεγονὸς τῆς Γιορτῆς. Καὶ βίωμα γιορτῆς σημαίνει πάνω ἀπ᾿ ὅλα νὰ κατορθώσεις νὰ «λάβεις τὰ τοῦ Παραδείσου ἔνδον σπηλαίου», ταπεινώνοντας τὸ φρόνημά σου καὶ κατανοῶντας πὼς ἡ γιορτὴ εἶναι μιὰ πασχάλια ἐμπειρία, μιὰ σταυροαναστάσιμη δηλαδή δοκιμασία. Δοκιμασία, ὅπως ἐκείνη τῆς καθημερινότητας, ποὺ μᾶς βυθίζει σὲ πηγάδι ἀπόγνωσης καὶ πάλι μᾶς ἀνεβάζει στὴν ἐπιφάνεια.  Ὄχι μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις, ὅπως νομίζουν οἱ περισσότεροι, ἀλλὰ μὲ τὴ συνδρομή Του, ποὺ μονάχα Ἐκεῖνος ξέρει τὸ γιατὶ καὶ τὸ πῶς.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 137

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ «ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ»!

173 4 Nomomathis

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ

«ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ»!

Ὅσα προαναφέραµε ἀκροθιγῶς στό προηγούµενο τεῦχος (Δεκέµβριος 2016) γιά τήν ἀπόλυτη συγκέντρωση τῆς ἐξουσίας, θά γίνουν ἴσως καλύτερα κατανοητά, ἐάν, σύµφωνα µέ τή µέθοδο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου (:«νά διαβάσοµε, ὅµως, καί τά ἀντίθετα, γιά νά καταλάβοµε καλύτερα»), ἀντιπαρατεθοῦν σέ αὐτά ἀποσπάσµατα ἀπό δύο ἱδρυτικά ἔργα τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας τῶν Νέων Χρόνων, τόν διαβόητο «Λεβιάθαν» τοῦ Τόµας Χόµπς καί τή «γεω»-µετρικά λογική «Θεολογικο-πολιτική Πραγµατεία» τοῦ Βαρούχ Σπινόζα.

Στό πρῶτο ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων, πού συµβολίζει τήν κρατική ἐξουσία µέ τό φερώνυµο ἀδυσώπητο θαλάσσιο κῆτος, πού περιγράφεται στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ, ἀναφέρεται: «Τώρα θά ἐξετάσουµε ποιό ἀξίωµα ἔχουν στήν Ἐκκλησία οἱ πολιτικά κυρίαρχοι πού ἔχουν ἀσπαστεῖ τή Χριστιανική πίστη. Πρῶτα θά πρέπει νά θυµηθοῦµε πώς τό δικαίωµα νά κρίνει κανείς ποιό δόγµα εἶναι κατάλληλο γιά τήν εἰρήνη εἶναι ἀδιάρρηκτα προσαρτηµένο στήν κυρίαρχη πολιτική ἰσχύ…Καί ἑποµένως, οἱ Χριστιανοί Βασιλεῖς εἶναι ἀκόµη οἱ ἀνώτατοι ἱερεῖς τῶν ὑπηκόων τους καί ἔχουν τήν ἐξουσία νά χειροτονήσουν ὅποιον ἱερέα θέλουν γιά νά διδάξει τήν Ἐκκλησία, δηλαδή, νά διδάξει τόν λαό πού ὑπάγεται στή δικαιοδοσία τους».

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 110

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

173 3 NinVol

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΤΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΔΥΣΗΣ

Πανοσιολογιώτατε Ἐκπρόσωπε τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου

Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου Β΄

Σεβαστοί πατέρες,

Ἀξιότιµες κυρίες καί ἀξιότιµοι κύριοι,

Καλή σας ἑσπέρα!

Σᾶς εὐχαριστοῦµε πού, αὐτή τήν ἑσπέρα, ἀνταποκριθήκατε στήν πρόσκλησή µας καί ἤρθατε νά προεορτάσουµε τό µεγάλο γεγονός πού χώρισε στά δύο τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καί τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τοῦ δωδεκαηµέρου.

Βρισκόµαστε στήν καρδιά τοῦ χειµῶνα. Στό χειµερινό ἡλιοστάσιο. Ἡ µέρα εἶναι κοντόπνοη, τό φῶς κρατάει λίγο καί τό σκοτάδι εἶναι βαθύ. Κι ἄν ἡ νύχτα φαίνεται µεγάλη σέ µᾶς, στή δική µας χώρα, ἐδῶ ὅπου ὁ ἥλιος δέν ἀντέχει νά µένει κρυµµένος γιά πολύ, ἀλλά κάθε λίγο καί λιγάκι βγάζει τό κεφάλι του µέσα ἀπό τά σύννεφα καί µᾶς χαµογελάει, φανταστεῖτε στίς χῶρες τοῦ Βορρᾶ, ὅπου, αὐτή τήν ἐποχή τοῦ χρόνου, ἀκόµα καί ἡ µέρα, µοιάζει µέ νύχτα!

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 124

Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας προασπίζει τήν διαφορετικότητα ἤ κάνει Ἱεραποστολή;

173 2 Koletti

Τό  Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας

προασπίζει τήν διαφορετικότητα ἤ κάνει Ἱεραποστολή;

Σέ ἕνα µικρό ναό τῆς Κωνσταντινουπόλεως κοντά στόν Ἱππόδροµο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐκφώνησε τά Χριστούγεννα τοῦ 380 µ.Χ. τόν λόγο του «Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος». Ἦταν ὁ µόνος Ναός πού εἶχε µείνει στήν κατοχή τῶν Ὀρθοδόξων. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶχαν περιέλθει ἐπί 40 χρόνια στά χέρια τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν εὔνοια τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς. Ἔχοντας ὡς ὁρµητήριο αὐτό τό µικρό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος µέ τούς θεολογικούς καί ταὐτόχρονα  πύρινους λόγους του, ἀλλά καί µέ τήν ἅγια ζωή του, µέσα σέ λίγο χρονικό διάστηµα  “ἀνέστησε” τήν Ὀρθόδοξη  Πίστη καί οἱ ναοί, ὁ ἕνας µετά τόν ἄλλον, παραδόθηκαν πάλι στόν ὀρθόδοξο λαό.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 527

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.