Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

ΒΑΛΘΗΚΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗ

ΤΟΝ ΑΡΧΙΠΡΟΔΟΤΗ   ΙΟΥΔΑ!

Καθώς πλησιάζουµε πρός τό Ἅγιο Πάσχα, τήν «Ἑορτήν τῶν ἑορτῶν καί τήν Πανήγυριν τῶν πανηγύρεων», ἐνῶ ὅλοι οἱ πιστοί προετοιµάζονται πνευµατικά γιά τό κοσµοϊστορικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, κάποιοι θεωροῦν τόν χρόνο κατάλληλο καί προχωροῦν στό ἔργο τῆς “ἀποκαταστάσεως” τοῦ Ἰούδα!

Ἡ Ὁλλανδή συγγραφέας Lot Vekemans βρῆκε ἀξιοσηµείωτο τό γεγονός, ὅτι σέ ὅλες τίς εἰκόνες, ἀνά τούς αἰῶνες, ὁ Ἰούδας παρουσιάζεται σάν ἄσχηµος καί προσωποποίηση τοῦ κακοῦ. Ὁ Ἰούδας µάλιστα χλευάζεται ἀπό τούς ἀνθρώπους, γιά νά µποροῦν οἱ ἴδιοι, νά ξεπλένουν τίς ψυχές τους, ἀπό τίς ἁµαρτίες. Ἀποφάσισε λοιπόν, νά δανείση µιά φωνή στόν Ἰούδα, γιά νά µπορέση νά µιλήση ὁ ἴδιος καί ἔγραψε τόν θεατρικό µονόλογο “Ἰούδας”.

Ὁπωσδήποτε κάθε λογοτέχνης, προσεγγίζει ἀπό τήν δική του ὀπτική γωνιά, τά διαφορά γεγονότα τῆς Ἱστορίας. Τό ἰδιαίτερο στήν προκειµένη περίπτωση, εἶναι τό ὅτι, ἀκριβῶς τήν περίοδο τοῦ Πάσχα τῶν Δυτικῶν, ἡ Εὐαγγελική Λουθηρανική µαζί µέ τήν Καθολική Ἐκκλησία καί σέ συνεργασία µέ τό κρατικό θέατρο Braunschweig, παρουσιάζουν τό ἔργο σέ διαφόρους ναούς τῆς Κ. Σαξωνίας.

Περισσότερα...

Μεγάλη Ἑβδομάδα διορθώσεως καί μεταστροφῆς

 

ΧΑΙΡΕ ΣΦΟΔΡΑ, ΘΥΓΑΤΕΡ ΣΙΩΝ!


Πολλά συγκλονιστικά, μοναδικά καί πολυσήμαντα –παρά τήν ἁπλότητά τους– γεγονότα θά ζήσουμε μέσα στήν Ἐκκλησία μας αὐτό τό μῆνα καί μάλιστα τήν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ μηνός.

Οὔτε μία ἁπλῆ φράση τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν στερεῖται τῆς δυνατότητας νά ἀξιοποιηθεῖ καί νά ὁδηγήσει ἀκόμη καί σέ μεταστροφή,  ἀλλαγή πορείας τῆς ζωῆς καί διόρθωση βίου κάθε καλοπροαίρετο. Τό ἴδιο –καί πολύ περισσότερο– ἰσχύει γιά τά σωτήρια Γεγονότα, τά ἱστορικῶς ἀποδεδειγµένα συµβάντα, πού πραγματοποιήθηκαν στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Αὐτά, ἐκτός ἀπό τήν σωτήρια διάσταση πού ἔχουν γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, προσφέρονται στόν κάθε ἄνθρωπο καί, κυρίως, στόν ἀποδιοργανωμένο καί μπερδεμένο σύγχρονο ἄνθρωπο, γιά νά τοῦ δείξουν τό νόημα τῆς ζωῆς του, νά τόν θρέψουν, νά τόν δυναμώσουν καί νά τόν καταστήσουν πολίτη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μας.

Περισσότερα...