Πρὸς μία νέα φεουδαρχία!

 Αφορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτὸ στάθηκε ἕνα βιβλίο τοῦ Γερμανοῦ δημοσιογράφου Udo Ulfkotte, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken» (Ἐξαγορασμένοι δημοσιογράφοι. Πῶς οἱ πολιτικοί, οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ τὸ μεγάλο κεφάλαιο κατευθύνουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης τῆς Γερμανίας) καὶ κυκλοφορήθηκε στὴ Γερμανία τὸ 2014. Πρόκειται γιὰ ἀποκαλυπτικὸ βιβλίο, ἐπειδὴ ἐκθέτει μὲ πλῆθος στοιχείων καὶ ὀνομάτων τὴ διαπλοκὴ τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν δημοσιογράφων καὶ φυσικὰ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ποὺ ὑπη­ρε­τοῦν μὲ τὶς πολιτικές, ἐπιχειρηματικὲς καὶ τραπεζικὲς ἐλὶτ τοῦ σημε­ρι­νοῦ κόσμου. Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γεγονός, ὅτι ὁ συγγραφέας γράφει ἀπὸ προσωπικὴ ἐμπειρία. Ὁμολογεῖ, ὅτι ὁ ἴδιος σὲ μία ἀπὸ τὶς ὀνομαστὲς ἐφημερίδες τοῦ ἡμερήσιου τύπου τῆς Γερμανίας, τὴν Frankfurter Allgemeine Zeitung, ἐπὶ 17 χρόνια ἀποτελοῦσε γρανάζι αὐτοῦ τοῦ συστήματος πληροφόρησης, ποὺ φυσικὰ μόνο πολυφωνικὸ δὲν εἶναι. Παραπλανᾶ, ἐκμεταλλεύεται καὶ κατευθύνει τὴν κοινὴ γνώμη πρὸς τὸ συμφέρων τῶν ἐλὶτ ποὺ ἀναφέρθηκαν παραπάνω. Τὸ γεγονὸς αὐτό, βέβαια, δὲν ἀποτελεῖ συνταρακτικὸ νέο γιὰ τὸν σκεπτόμενο ἄνθρωπο. Ὡστόσο ὁ ἀναγνώστης μυεῖται στὶς μεθόδους ποὺ ἐκτίθενται λεπτομερῶς καὶ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ συνειδητοποιήσει, ὅτι ἡ ἴδια ἡ δημοκρατία καὶ ἡ δῆθεν πολυφωνία τῆς πληροφόρησης ποὺ αὐτὴ ἐγγυᾶται εἶναι ἕνα μεγάλο παραμύθι ποὺ ἔχει στηθεῖ μὲ σκοπὸ νὰ κατευθύνει τὰ πράγματα πρὸς μιὰ παγκόσμια οἰκουμενιστικὴ διακυβέρνηση.

Περισσότερα...

Μνήμη Φώτη Κόντογλου

(1895 – 1965)

Συμπληρώθηκαν φέτος 50 χρόνια ἀπό τόν θάνατο καί 120 χρό­νι­α ἀπό τή γέννηση τοῦ Φώτη Κόντογλου. Στό Ἀϊβαλί τῆς Μ. Ἀσίας, τίς ἀρχαῖες Κυδωνίες, τήν 8η Νοεμβρίου τοῦ 1895, γεν­νή­θη­κε ὁ Φώτης Κόντογλου. Οἱ γονεῖς του ἦσαν ὁ Νικόλαος Ἀπο­στο­λέλλης καί ἡ Δέσποινα Κόντογλου καί τά ἀδέλφια του ὁ Ἰω­άν­νης, ἡ Ἀναστασία καί ὁ Ἀντώνης.

Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του τόν ἑπόμενο χρόνο, τήν φρον­τίδα τῶν παιδιῶν ἀνέλαβε ὁ ἀδελφός τῆς μητέρας του π. Στέ­φανος Κόντογλου, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Κυ­δω­νιῶν. Δέν ἐπρόκειτο γιά μοναστήρι μέ τή γνωστή μας ἔννοια, ἀλ­λά γιά ἕνα ὑποστατικό, μέ βουνά, ἐλαιῶνες, χωράφια, περιβόλια, βοσκοτόπους, ἁλυκές, θάλασσα, ζωντανά, ὅπου διέμενε κατά διαστήματα ὁ Φώτης καί εἶχε τήν εὐκαιρία νά γνωρίση πολλούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του1.

Ἀπό πολύ μικρός ὁ Φώτης ἔδειξε τήν ἐξαιρετική του εὐχέρεια στή ζωγραφική. «Ἔπιασα πολύ μικρός νά ζωγραφίζω, καλά κι ὄχι παιδιακίσια. Σέ ἡλικία ἑφτά-ὀχτώ χρονῶν ἀποτύπωνα φυσιογνωμίες μέ μεγάλη φυσικότητα. Ζωγράφιζα ἁγίους, γέρους, γριές, τσοπάνηδες, γίδια, πρόβατα, ψάρια καί τοπία» σημείωσε ὁ ἴδιος2. Σέ ἡλικία μόλις 16 ἐτῶν μέ τήν συνεργασία συμμαθητῶν του ἐξέδωσε τό πολυγραφημένο περιοδικό «Μέλισσα» κοσμημένο μέ δικά του σχέδια.

 

Περισσότερα...