Σὲ µιὰ Ρώσικη Ὀρθόδοξη ἐνορία τῆς Κολωνίας συναντιοῦνται ἕνα Κυριακάτικο πρωϊνό τοῦ περσινοῦ καλοκαιριοῦ δύο Ὀρθόδοξοι Γερµανοί. Ἀκολουθεῖ µιὰ δεύτερη συνάντηση γιὰ καλύτερη γνωριµία, ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα τὸ ξεκίνηµα µιᾶς εἰλικρινοῦς φιλίας ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκδοση ἑνὸς βιβλίου. Ὁ ἕνας, ὁ Gregor Fernbach, κάτοικος Γερµανίας, ἔγγαµος καὶ πατέρας πέντε παιδιῶν, διατηρεῖ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο “Hagia Sophia” καὶ ἐκδίδει βιβλία θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ, κοινωνικοῦ περιεχοµένου ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση πρὸς καταρτισµὸ τῶν Ὀρθόδοξων γερµανοφώνων συµπολιτῶν του. Ὁ ἄλλος, ὁ Λέων Μπράνγκ, νυµφευµένος ἀπὸ χρό­­­νι­α στὴν Ἑλλάδα, ἐργάζεται ὡς καθηγητὴς Θεολογίας στὴ Μέση Ἐκπαίδευση.

Τὸ βιβλίο, ποὺ προέκυψε ὡς καρπὸς αὐτῆς τῆς γνωριµίας, εἶναι ἡ Γερµανικὴ µετάφραση τοῦ βιβλίου τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη: «Ο ΓΑΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» µέ ὑπότιτλο «Κατάδυση στὴν Ψυχοπαθολογία τῶν δύο φύλων», τῶν ἐκδόσεων «ΘΥΗΠΟΛΟΣ». Γερµανικὸς τίτλος: «DIE EHE» καὶ ὑπότιτλος «UND DIE PSYCHOLOGIE DER BEIDEN CESCHLECHTER».

Περισσότερα...

Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν κληρονομικότητα συνεχίζεται

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ;

 

Οἱ περισσότεροι σύγχρονοι ἐπιστήµονες βιολόγοι, νευροεπιστήµονες, ψυχίατροι καὶ ἄλλοι ὁρίζουν τὴν κληρονοµικότητα ἀπὸ στοιχεῖα τοῦ DNA, τὰ ὁποῖα µεταβιβάζονται ἀπὸ τοὺς γονεῖς στὰ παιδιά, καὶ ἔχουν στρέψει ὅλο τους τὸ ἐνδιαφέρον στὴν ἐξερεύνηση καὶ ἀντιµετώπιση κυρίως ἐκείνων τῶν κληροδοτουµένων στοιχείων ποὺ ἐµφανίζουν κάποια µικρὴ ἢ µεγάλη παθογένεια, χωρὶς νὰ ἀσχολοῦνται µὲ τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ὑπάρχει ψυχή, ὡς ὀντότητα ἀκεραία, πέραν τῶν στοιχείων καὶ τῶν ἰδιοτήτων τοῦ σώµατος.

Ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, µὲ τὸ νὰ διευκολύνη τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν βαθύτερη γνώση τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος, καὶ τῶν ἐξειδικευµέ­νων λειτουργιῶν του, κυρίως δὲ τοῦ ἐγκεφάλου, ἔχει παρασύρει σὲ τέτοιο βαθµὸ ἀκόµη καὶ χριστιανοὺς πιστοὺς ἐπιστήµονες, στὴν ἀ­πο­λυτοποίηση τῆς ἐρεύνης καὶ σπουδῆς τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος, σὰν νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἔρευνα ἡ πλήρης ἀποκάλυψη τῆς λειτουργίας τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως!

Περισσότερα...