ΤΟ ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

“ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ” ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Ὅσες περιπέτειες καὶ ἂν περάση ἡ Πατρίδα µας φαίνεται πώς δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ ἐπανεύρη τὸ κυρίαρχο συστατικό της, πού ἦταν πάντοτε ἡ προσκόλλησή της στὴν Ἀλήθεια καὶ ὄχι ἡ προσκόλληση σὲ ὑπεροπλίες καὶ οἰκονοµικὰ µεγέθη.

Ἀκόµη καὶ στὰ ἀρχαῖα χρόνια, τότε πού ἡ Ἑλλάδα δὲν κατεῖχε τὴν Ἀπόλυτη Ἀλήθεια, τὸν Σαρκωθέντα Θεόν, ἀλλὰ εἶχε µόνο τὴν πληρέστερη ἀλήθεια ἀπὸ ὅλα τά εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, ἀκόµη καὶ τότε εἶχε τὴν λεβεντιὰ νὰ µή σκιάζεται ἀπὸ τὰ πλούτη καὶ τὴν στρατιωτικὴ ὑπεροχὴ τοῦ “πλανητάρχη” τῆς ἀρχαιότητος Πέρση, ἀλλὰ νὰ πιστεύη καὶ νὰ διακηρύττη τὸ «πᾶς µή Ἕλλην, βάρβαρος» καὶ νὰ θυσιάζεται χωρὶς νὰ λογαριάζη τὶς συνέπειες.

Σήμερα τά πράγματα ἔχουν ἀντιστραφεῖ. Φθάσαμε νά πιστεύουμε ὅτι “πᾶς Ἕλλην βάρβαρος”(!) καί γι’ αὐτό σπεύδουμε νά ἐπενδυθοῦμε μέ ξενικά μοντέλα δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς γιά νά ἀποτινάξουμε το ὄνειδος τοῦ ... Ἑλληνικοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ! Ἀκόμη καί ὁ Πατριάρχης μας, ἐπηρεασμένος βαθειά ἀπό τήν Ποιμαντική τῶν Πολιτικῶν, μι­λῶν­τας πρό ἐτῶν ἐναντίον ἐκείνων πού ἀγωνίζονται γιά νά μὴν ἀλλοιωθῆ ἡ Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς εἰρωνεύθηκε λέγοντας ὅτι πάσχουν ἀπό Ἐκκλησιαστικό ἐπαρχιωτισμό!

Τόσο βαθειά ἔχει εἰσχωρήσει ἡ ἐκθεμελιωτική τοῦ Γένους μας ἀσθένεια. Ἀκόμη καί μέσα στο μεδοῦλι τῆς ζωτικῆς ὑποστάσεως τοῦ λαοῦ μας ἔχει ἐγκατασπαρεῖ ὁ φυλετικός κομπλεξισμός καί ἔτσι, ἀπό λαός–Φῶς τοῦ κόσμου, γίναμε οἱ κομπάρσοι καί τά δουλικά ἐκτελεστικά ὄργανα τῆς Σουηδιόμορφης Εὐρώπης!

Ἔχουμε, λοιπόν, ὑπέρ ποτε ἄλλοτε σήμερα τήν ἀνάγκη τοῦ θεοφωτίστου Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, αὐτοῦ τοῦ ἀνατόμου τῆς Εὐρωπαϊκῆς νόσου, γιά νά φωτίση μέ περισσότερες λεπτομέρειες τὴν κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας ἀλλά, δυστυχῶς, δέν βρίσκεται σωματικά πλέον κοντά μας.

Περισσότερα...

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΝΕΙ BONUS

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!

Δέν ἀρκοῦσαν φαίνεται οἱ συνεχεῖς οἰκονομικές ἀφαιμάξεις τοῦ λαοῦ μας ἀπό τήν δολία πολιτική τῶν Τραπεζῶν, οὔτε ἡ ἀπόγνωση καί οἱ συνεχεῖς αὐτοκτονίες συμπολιτῶν μας, ἀποτέλεσμα τῆς ἀπογνώσεως πού ἔχουν ἐνσπείρει οἱ κυβερνῶσες τήν Πατρίδα μας Τράπεζες, ἀλλά προχωροῦν τώρα ξεδιάντροπα γιά νά γκρεμίσουν καί τήν θρησκευτικότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, προτείνοντάς του διπλά βραβεῖα, ἀρκεῖ νά ἀτιμάση τήν Κυριακή, ψωνίζοντας!

alpha1Ἡ Τράπεζα Πίστεως, σαλπίζει ἀπό Τηλεοράσεως ἀλλά καί μέσα ἀπό ἡμερήσια ἔντυπα τήν προσφορά της αὐτή, ὅπως ἀποδεικνύει καί ἡ διαφήμιση πού παραθέτουμε.

Τό γιατί εἰδικά ἡ ALPΗABank προκαλεῖ τό θρησκευτικό αἴσθημα τοῦ λαοῦ μας εἶναι εὐεξήγητο, ἄν ἀνατρέξουμε στό 1967, ὅπου σύμ­φωνα μέ ἀδιάψευστο μέχρι σήμερα δημοσίευμα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (Νοέμβριος 1967), ἡ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ἦταν ἐκείνη πού ἀποπλήρωσε τό με­­γά­­λο δάνειο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ γω­νι­α­κοῦ οἰκοδομικοῦ κο­λοσ­σοῦ τῆς Μασωνικῆς Στο­ᾶς τῆς ὁδοῦ Ἀχαρ­νῶν!

Παραπλεύρως πα­ρα­θέ­τουμε φω­το­γρα­φι­κή ἀπει­κό­νι­ση τοῦ σχε­τι­κοῦ ρε­πορ­τάζ τῆς ἐγ­κύ­ρου ἐκ­κλη­σι­αστι­κῆς ἐφημερίδος, ὅπου οἱ ἀναγνῶστες μας μποροῦν νά ἀνα­τρέ­ξουν γιά νά πλη­ρο­φο­ρη­θοῦνκαί λεπτομέρειες τῶν ἐγκαινίων τῆς Στο­ᾶς, ἀπό αὐτόπτη μάρ­τυ­ρα(!), ὁ ὁποῖος καί παραλληλίζει τή χλι­δή τῆς τελετῆς μέ τή χλιδή τῆς στέψεως τοῦ Σάχη τῆς Περσίας!

alpha2

Τί χρεία, λοιπόν, ἔχουμε ἄλλων μαρτυριῶν, γιά νά ἐπιβεβαιώσουμε ὅτι ἡ ΜΑΣΩΝΙΑ καί κυβερνάει τήν Ἑλλάδα, καί ἀπομυζᾶ τούς Ἕλ­λη­νες καί τούς βασανίζει, μέχρι νά γονατίσουν ἐντελῶς καί, τέλος, τούς ἀποχριστιανίζει γιά νά καταντήσουν «ὥσπερ οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα»;

Ὡς πότε θά τούς ἀφήνουμε ἀνενόχλητους χωρίς νά προβάλλουμε καμιά ἀντίσταση;

                                        πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

      «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»Τεῦχος 141

       Μάϊος 2014