ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ;

E.E. 182 pVEV

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ;

Τό τεῦχος αὐτό τοῦ Περιοδικοῦ μας ἔχει καί πνευματικά ‘‘πολεμικό’’ χαρακτῆρα, ἀφοῦ μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀφυπνισθοῦμε καί νά προβληματισθοῦμε γιά τό πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ραγδαιοτάτη –ἐπί τά χείρῳ– πορεία τῆς Πατρίδος μας.
Εὐκαιρία γιά τόν Ὀρθόδοξο προβληματισμό μας προσφέρουν, κυρίως, τά παρατιθέμενα κείμενα τῆς μακαριστῆς θυγατέρας τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, Λουκίας, τήν ὁποία γνωρίσαμε ἀπό κοντά καί διαπιστώσαμε τήν βαθειά καί ὁλόψυχη ἀγάπη της γιά τόν Χριστό μας καί τήν Ἐκκλησία Του, τήν βαθειά γνώση τῆς Θεολογίας, ἀλλά καί τήν ἀγωνία της γιά τήν κατάπτωση τοῦ λαοῦ καί τῆς Πατρίδος μας. Πνευματικός της ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς συγχρόνους ἁγίους Γέροντες.
Τό κείμενό της γιά τούς διεθνῶς ἰθύνοντας εἶναι ‘‘φωτογραφία’’ τῆς σημερινῆς παγκοσμίου πολιτικῆς πραγματικότητος, ἡ ὁποία, ὅμως, παρ’ ὅτι οἰκτρή, δέν φαίνεται νά συγκινῆ, πολύ δέ περισσότερο δέν κινητοποιεῖ μέ ἀποτελεσματική ἀντίδραση, οὔτε τόν Κλῆρο μας, οὔτε τόν Λαό μας.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 170

500 χρόνια Λουθηριανῆς Μεταρρύθμισης!

E.E 182 Leon

500 χρόνια Λουθηριανῆς Μεταρρύθμισης!

Φέτος ἑορτάζονται παγκοσμίως, ἰδιαίτερα ὅμως στή Γερμανία, τά 500 χρόνια ἀπό τήν ἐπίσημη ἀρχή τῆς Μεταρρύθμισης. Σέ πολλές περιοχές τῆς Γερμανίας ἔχουν προγραμματιστεῖ γιορτινές ἐκδηλώσεις, ἰδίως βέβαια στίς πόλεις ἐκεῖνες πού ἔχουν εἰδική σχέση μέ τή ζωή τοῦ Λουθήρου, ὅπως τό Eisenach (Ἄιζεναχ) μέ τό Wartburg (Βάρτμπουργκ), τόν πύργο ἐκεῖνο ὅπου ὁ Λούθηρος μετέφρασε τό 1521/22 τήν Καινή Διαθήκη στά Γερμανικά σέ διάστημα μόνο ἕνδεκα ἑβδομάδων, τό Wittenberg (Βιτεμβέργη), ὅπου πέρασε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του, τό Eisleben (Ἀϊζλέμπεν), ὅπου γεννήθηκε στίς 10 Νοεμβρίου τοῦ 1483 καί πέθανε στίς 18 Φεβρουαρίου τοῦ 1546, κ.ἄ. Μάλιστα ἡ 31η Ὀκτωβρίου ἔχει ὁριστεῖ φέτος ὡς ἀργία γιά ὅλη τή Γερμανία μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή. Ἐναρκτήρια χρονολογία τῆς Μεταρρύθμισης θεωρεῖται ἡ 31η Ὀκτωβρίου τοῦ 1517 μέ τή δημοσιοποίηση τῶν 95 θέσεων τοῦ Λουθήρου στήν πόλη Βιτεμβέργη ἐναντίον τῆς παπικῆς πράξης τῶν ἀφέσεων καί κυρίως ἐναντίον τῶν συγχωροχαρτίων.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 106

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ CRISPR

E.E 182 NinettaΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ CRISPR

Η καθηγήτρια Jennifer Doudna εἶναι αὐτή πού ἀνακάλυψε τό ἐργαλεῖο τῆς γενετικῆς χειρουργικῆς CRISPR-CAS 9, στό ὁποῖο ἀναφέρεται στό ὡς ἄνω ἄρθρο του ὁ κ. Κώστας Βουγᾶς.
Σέ πρόσφατη συνέντευξή της, πού δηµοσιεύεται στήν πασίγνωστη καί ἐγκυρότερη ἐφηµερίδα τοῦ κόσµου THE TIMES τοῦ Λονδίνου, τό Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου ἐ.ἔ. ἡ ἐν λόγῳ καθηγήτρια ἐκφράζει τίς ἀνησυχίες της γιά τή χρήση τῆς ἐφεύρεσής της. Κάπως καθυστερηµένα, ἀφοῦ ἄνοιξε τούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου, πού ἔκαναν γνωστό τό ὄνοµά της στούς ἐπιστηµονικούς κύκλους καί ἔφεραν τεράστιες ἐπιχορηγήσεις στήν ἔρευνά της, τώρα, κάνει λόγο στόν ἐπιστηµονικό συνεργάτη τῶν TIMES γιά τούς ἐφιάλτες της πού ὀφείλονται στήν “ἀγωνία” της γιά τό πῶς θά χρησιµοποιηθεῖ τό CRISPR. Ἀναφέρεται µάλιστα σέ ἕνα συγκεκριµένο ἐφιάλτη πού εἶδε, στόν ὁποῖο τῆς µιλοῦσε ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ µέ πρόσωπο γουρουνιοῦ!

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 95

Τό CRISPR θά κατασκευάζει ἀνθρώπους κατά παραγγελίαν!

E.E. 182 Vougas

Τό CRISPR θά κατασκευάζει ἀνθρώπους
κατά παραγγελίαν!

Μιά μελέτη ὁρόσημο1 ἡ ὁποία πρόσφατα δημοσιεύθηκε στό ἔγκριτο ἐπιστημονικό περιοδικό Nature, καταδεικνύει ὅτι οἱ ἐπιστήμονες σύντομα θά μποροῦν νά μεταβάλλουν τό ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό ζωντανῶν ἐμβρύων προκειμένου νά “διορθώσουν” συγκεκριμένες μεταλλάξεις ἔτσι ὥστε τά μωρά πού θά γεννιοῦνται, νά μήν φέρουν τίς κληρονομικές ἀσθένειες πού σχετίζονται μέ τίς μεταλλάξεις αὐτές.
Ἡ νέα αὐτή ἔρευνα σηματοδοτεῖ τήν πρώτη φορά πού τό διάσημο πλέον μοριακό ἐργαλεῖο CRISPR χρησιμοποιήθηκε γιά νά διορθώσει τίς μεταλλάξεις σέ ζωντανά ἔμβρυα.
Τί ἀκριβῶς ὅμως εἶναι τό CRISPR καί πῶς δουλεύει; Παλαιότερα ἡ μεταβολή τῆς γονιδιακῆς ἀκολουθίας σέ ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο τῆς ἁλυσίδας τοῦ DNA, ἦταν ἐξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία μέ ὑπερβολικά ἀνακριβῆ ἀποτελέσματα, ἐνῶ τώρα μέ τό CRISPR, οἱ ἐπιστήμονες μποροῦν πλέον νά εἰσέλθουν στό DNA ἑνός κυττάρου καί μέ μεγάλη ἀκρίβεια καί χωρίς ἰδιαίτερα μεγάλο κόστος νά τό κόψουν καί ἀκολούθως νά τό ἐπικολλήσουν σέ καθορισμένες θέσεις. Τήν μοριακή αὐτή μέθοδο φυσικά δέν τήν ἀνακάλυψε ἀνθρώπινος νοῦς! Ἡ μοριακή αὐτή “τεχνολογία” ἐντοπίζεται στά βακτηρίδια τά ὁποῖα εἶναι “ἁπλοῖ” μονοκύτταροι ὀργανισμοί γιά τούς ὁποίους τό CRISPR ἀποτελεῖ τό ἀνοσοποιητικό τους σύστημα τό ὁποῖο τούς προστατεύει ἀπό τούς εἰσβολεῖς-ἰούς κόβοντας –καί ἄρα καταστρέφοντας– τό DNA τῶν τελευταίων. Τό 2012, οἱ ἐρευνητές προσάρμοσαν τό σύστημα προκειμένου νά μπορεῖ νά στοχεύσει ὁποιοιδήποτε συγκεκριμένη ἀκολουθία DNA καί ἔδειξαν ὅτι ἡ διαδικασία λειτουργεῖ καί στόν ἄνθρωπο.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 91

Ἀλλαγή φύλου ἤ ἡ διεµφυλική διαταραχή ἔγινε δικαίωµα!

E.E. 182 Ageliki Zoi

Ἀλλαγή φύλου

ἡ διεµφυλική διαταραχή ἔγινε δικαίωµα!

Κατατέθηκε πρίν λίγες ἡµέρες, στίς 18 Σεπτεµβρίου 2017, στή Βουλή τό νοµοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης ὑπό τόν τίτλο «Νοµική ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου-Ἐθνικός Μηχανισµός Ἐκπόνησης, Παρακολούθησης καί Ἀξιολόγησης τῶν Σχεδίων Δράσης γιά τά Δικαιώµατα τοῦ Παιδιοῦ», τό ὁποῖο θά ἐπιτρέπει στούς πολῖτες νά αὐτοπροσδιορίζονται ὡς πρός τό φῦλο τους, ὅπως ἐκεῖνοι θέλουν καί ὄχι ὅπως ἔχει καταγραφεῖ κατά τή γέννησή τους στό ληξιαρχεῖο! Τό νέο νοµοσχέδιο γεννᾶ σοβαρά νοµικά, κοινωνικά καί ἠθικά ἐρωτήµατα.
Κάθε ἄνθρωπος γεννιέται µέ συγκεκριµένο φῦλο, τό ὁποῖο τοῦ δίδεται ἀπό τό Θεό. Ἔχει ἄραγε δικαίωµα νά ἀλλάζει τό φῦλο του; Καί ἄν ἀκόµα τοῦ ἀναγνωριστεῖ ἕνα δικαίωµα µέ τέτοιο περιεχόµενο, θά (πρέπει νά) εἶναι τό δικαίωµα αὐτό ἀπεριόριστο; Εἶναι ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος νά ἀλλάζει τό φῦλο του ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὑφιστάµενη βιολογική του κατάσταση, µόνο καί µόνο ἐπειδή τό θέλει, δίχως καµία προϋπόθεση καί περιορισµό;
Στή διεθνῆ νοµική θεωρία καί νοµολογία γίνεται δεκτό, ὅτι κάθε πρόσωπο ἔχει δικαίωµα στόν γενετήσιο αὐτοκαθορισµό του, ὡς πτυχή τοῦ συνταγµατικά προστατευόµενου δικαιώµατος στήν προσωπικότητά του. Στό πλαίσιο αὐτό, γίνεται δεκτό ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων τοῦ Ἀνθρώπου, τό Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἀλλά καί ἀπό τήν ἑλληνική ἔννοµη τάξη, ὅτι τό πρόσωπο εἶναι ἐλεύθερο, ὑπό ὁρισµένους περιορισµούς, νά ἀλλάξει τό φῦλο του.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 87

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.