ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 2017-2018

  • Hits: 150

Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ

Ι. ΝΑΟΣ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ

 Ἀσκληπιοῦ 38 - Ἀθῆναι 106 80.

Τηλέφωνον:  2103612449

Fax:           2103627037                                                                                                                                     

                                                                   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ  "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ"

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

       

        Στό Πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος   Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως  Κληρικῶν ὑπό τήν εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν συμπεριλαμβάνονται καί τά Σεμινάρια Ἐξομολογητικῆς Πνευματικῶν καί ὑποψηφίων Πνευματικῶν  πού γίνονται στό Ἀρχονταρίκι  τοῦ Ναοῦ μας ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2017  ἕως καί τόν Μάϊο τοῦ ἔτους 2018, μέ Ὑπεύθυνον τόν πρωτοπρεσβύτερον π. Βασίλειον Βολουδάκην, σύμφωνα μέ τό κατωτέρω Πρόγραμμα:

Πέμπτη 19 Ὀκτωβρίου   2017, 11-12.30 π.μ.

 Πέμπτη 16 Νοεμβρίου    2017, 11-12.30 π.μ.

 Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου  2017, 11-12.30 π.μ.

  Πέμπτη 11 Ἰανουαρίου   2018, 11-12.30 π.μ.

  Πέμπτη  8 Φεβρουαρίου 2018, 11-12.30 π.μ.

   Πέμπτη 15  Μαρτίου        2018, 11-12.30 π.μ.

Πέμπτη 19 Ἀπριλίου     2018, 11-12.30 π.μ.

 Πέμπτη 10  Μαΐου         2018, 11-12.30 π.μ.

 

        Στά Σεμινάρια αὐτά, πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν Κληρικῶν, γίνονται δεκτοί Κληρικοί ἀπό τήν Ἱερά  Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἀλλά καί ἄπό ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις.

 

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 2103640343  καί 2103612449  

 e-mail:  vasvolou@ otenet.gr

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.