Ενοριακό Φιλόπτωχο

Ο εορτασμός της Αγίας Φιλοθέης στην Ενορία μας

Τ ήν Πέµπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015, ἑορτάζει τό Ἐνοριακόν Φιλό­πτω­χον Ταµεῖον µας τήν προστάτιδά του, τήν Ἁγίαν Φιλοθέην τήν Ἀθηναίαν.

Τό ἑορταστικό πρόγραµµα ἔχει ὡς ἕπεται:

- Πέµπτη πρωΐ, ὥρα 730 Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία µετά Ἀρτοκλασίας.

- Πέµπτη ἀπόγευµα, ὥρα 600, Τιµητική ἐκδήλωση στό Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης (Τηλεµάχου 12) γιά τούς στενούς συνεργάτες τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου καί τούς ἐρανιστές καί τίς ἐρανίστριες τοῦ προσφάτου Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, πού συµπεριλαµβάνει:

•    Ἀπολογισµό τοῦ φετεινοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης καί τοῦ ἔργου τοῦ Φιλοπτώχου µας κατά τό παρελθόν ἔτος.

•     Συζήτηση καί ἀνταλλαγή ἐµπειριῶν ἀπό τόν Ἔρανο.

•     Προτάσεις γιά τήν βελτίωση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Φιλοπτώχου µας.

•     Βράβευση τῶν ἐρανιστῶν καί ἐρανιστριῶν.

•     Δεῖπνον.

Θέλουµε νά πληροφορήσουµε ὅλους τούς ἐνορῖτες µας καθώς καί τούς ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ γιά τά ἀποτελέσµατα τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος διεξήχθη τόν Δεκέµβριο κάτω ἀπό πολύ δύσκολες καί ἰδιαίτερες συνθῆκες καί ἐπέφερε τό ἱκανοποιητικό ποσό τῶν 8.200 €.

Ἀπό αὐτό τό ποσό τό 37%, δηλ. 3.034 €, προορίζεται γιά τά φιλανθρωπικά ἱδρύµατα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς µας, καί τό ὑπόλοιπο 63%, δηλ. 5.166 € παραµένει στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο γιά τήν κάλυψη κάποιων ἐκ τῶν συνεχῶς αὐξανοµένων ἀναγκῶν.

Εὐχαριστοῦµε ὅλους πού συνέβαλαν µέ ὁποιονδήποτε τρόπο σ’ αὐτή τήν ἐπιτυχία. Ὁ Θεός νά τούς ἀνταποδώση ἑκατονταπλασίως, καί οἱ πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Φιλοθέης νά τούς συνοδεύουν σ’ ὅλα τά βήµατά τους.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου

π. Γεώργιος Χάας

« ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 150

Φεβρουάριος 2015

  • Εμφανίσεις: 517

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.