Περιοδικό του Ναού

Η ΑΝΕΛΠΙΣΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ!

E.E. 185.pBEB

Η ΑΝΕΛΠΙΣΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ!

Mᾶς ἔχει γίνει πλέον συνήθεια –ἰδίως τά τελευταῖα χρόνια τῆς πολλαπλῆς κρίσεως πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας– τό νά κλαιγόμαστε καθημερινά, ἀλλά μέ μεγαλύτερη ἔνταση στό τέλος τοῦ χρόνου, μέ τίς πρόσθετες οἰκονομικές ὑποχρεώσεις μας (πού προσθέτουν χρέη ἐπί χρεῶν καί βάσανα ἐπί βασάνων), ὁπότε, αὐτό πού μᾶς ἀπομένει εἶναι ὁ ὁραματισμός μιᾶς ζοφερότερης καινούργιας χρονιᾶς, μέ ἀβάστακτη καθημερινότητα, χωρίς ἐλπίδα καί λόγο γιά νά νοιώσουμε χαρά.

Δέν θέλουμε νά συμμερισθοῦμε αὐτή τήν ἀπαισιοδοξία καί τήν ἀπόγνωση, ἀλλά ἐπικαλούμενοι τήν Χάρη τοῦ Παρακλήτου Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας, τῆς Παρηγορίας καί τῆς Ἀτελευτήτου ἐγκαρδίου χαρᾶς νά μᾶς ἐμπνεύση «λόγον ἀγαθόν» γιά νά γευθοῦμε, νά γνωρίσουμε καί νά μεταδώσουμε τό μήνυμα τοῦ Οὐρανοῦ, πού εἶναι ἀπηλλαγμένο ἀπό τό βάρος τῶν ἐπιγείων φροντίδων καί βασάνων καί μᾶς καλεῖ νά «σηκώσουμε ψηλά τό κεφάλι»! Ὄχι μέ ἀλαζονική ἔπαρση, ἀλλά μέ διηνεκῆ ἐνατένιση «τῶν Οὐρανίων θαλάμων» τῆς ἀληθινῆς καί αἰωνίου ζωῆς μας.

Μέ τήν ἀταλάντευτη ἐνατένιση τῆς Ἐπουρανίου Πατρίδος μας, πού εἶναι καί ἡ σφραγῖδα τῆς βεβαίας Πίστεώς μας, δέν θά ἐγκαταλείψουμε πρόωρα τά ἐγκόσμια, οὔτε θά γίνουμε ὀνειροπαρμένοι καί αἰθεροβάμονες, ἀλλά θά μπορέσουμε «ἐνατενίζοντες ἀκλινῶς τῷ ὕψει τῆς γνώσεως», νά ἑρμηνεύουμε τά φαινομενικῶς ζοφερά καί νά ἀντλοῦμε βεβαιότητα καί ὄχι ἁπλῆ ἐλπίδα γιά τό μέλλον.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 515

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.