Λειτουργική Ζωή

fevroyarios 2018

 ΘΕΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.

ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Θείες Λειτουργίες στην Ρουμανική γλώσσα θα γίνουν στον Ιερό Ναό μας κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ), ΩΡΑ 9:00 – 11:30
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 11:00μμ – 2:30πμ (Αγ. ΠΑΣΧΑ)
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
6 ΜΑΪΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
20 ΜΑΪΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 9:00 – 11:30

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο π. Ηλίας εξομολογεί

Κάθε ΤΡΙΤΗ, πρωί 9:30 π.μ. – 12μ.μ.

                 απόγευμα 5:30 μ.μ. – 7 μ.μ.

          ΠΕΜΠΤΗ πρωί 9:30 π.μ. – 12 μ.μ.

                     απόγευμα 5:30 μ.μ. – 7 μ.μ. 

                     ΣΑΒΒΑΤΟΝ – Όταν δεν υπάρχουν άλλα Μυστήρια

 

ANUNTURI   IMPORTANTE

Cu binecuvantarea I.P.S. Arhiepiscop IERONIMOS, LITURGHII IN LIMBA ROMANA vor avea loc in zilele de: 

6 IANUARIE (BOBOTEAZĂ), ORELE 9:00 – 11:30
28 IANUARIE 2018, ORELE 9:00 – 11:30
11 FEBRUARIE 2018, ORELE 9:00 – 11:30
25 FEBRUARIE 2018, ORELE 9:00 – 11:30
11 MARTIE 2018, ORELE 9:00 – 11:30
25 MARTIE 2018, ORELE 9:00 – 11:30
8 APRILIE 2018, ORELE 11:00pm – 2:30 (SF PASTI)
22 APRILIE 2018, ORELE 9:00 – 11:30
6 MAI 2018, ORELE 9:00 – 11:30
20 MAI 2015, ORELE 9:00 – 11:30
3 IUNIE 2018, ORELE 9:00 – 11:30
17 IUNIE 2018, ORELE 9:00 – 11:30
1 IULIE 2018, ORELE 9:00 – 11:30
15 IULIE 2015, ORELE 9:00 – 11:30

 

ATENTIE !!!

Par. ILIE (ILIAS) SPOVEDESTE IN ZILELE DE :

MARŢI, dimineaţa orele 9:30 - 12 ;

        după amiază, orele 5:30 - 7

JOI: dimineaţa orele 9:30 - 12 ;

după amiază, orele 5:30 – 7

SÂMBĂTĂ  -  (Cand nu exista alte taine !)

    

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină  din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,născut iar nu făcut, Cel de ο fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut; Care, pentru nοi oamenii şi pentru a noastra mântuire, s-a pogorât din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, şi s-a facut οm ; şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi s-a îngropat; şi a înviat a treia zi, după Scripturi ; şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui ; şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece νiii şi morţii, a Cărul împărăţie nu va avea sfîrşit. Şi-ntru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez, spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce  va să vie. Amin.

  • Εμφανίσεις: 7540

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.