ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τό «Γνῶθι σαυτόν» καί ἡ προσοχή

E.E. 184 Nomomathis

Τό «Γνῶθι σαυτόν» καί ἡ προσοχή

Στό βιβλίο πού συνέγραψε ὁ ἅγιος Νεκτάριος µέ τόν τίτλο «Γνῶθι σαυτόν», τό ὁποῖο τό εἴχαµε µνηµονεύσει καί στό σηµείωµα πού δηµοσιεύθηκε στό τεῦχος τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους, καί στό κεφάλαιο µέ τόν εἰδικότερο τίτλο «Περί προσοχῆς» περιλαµβάνεται ἡ παραίνεση «Μέµνησο ἀπιστεῖν…γίνωσκε ὅτι τά πάντα ὑποκρύ­πτουσιν δόλον». Δηλαδή: «Νά θυµᾶσαι νά µήν ἐµπιστεύεσαι (εὔκολα, χωρίς ἐξέταση)…. Γνώριζε ὅτι κάτω ἀπό ὅλα τά πράγµατα (µπορεῖ νά) ὑποκρύπτεται πονηρή πρόθεση, δόλος ἐξαπάτησης».
Ἀπρόσµενα, ἡ παραίνεση αὐτή βρίσκει ἐφαρµογή στόν ἴδιο τόν τίτλο τοῦ βιβλίου. Διότι, εἶναι, βέβαια, ἀναµφισβήτητο ὅτι ἡ προσπάθεια γιά τήν αὐτογνωσία βρίσκεται στήν ἀφετηρία τῆς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου νά γίνει καλύτερος καί νά «δεῖ Θεοῦ πρόσωπο». Ὅπως τό θέτει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: «Ἡ ἐπίγνωσις ἑαυτοῦ εἶναι ἡ πρωτίστη τῷ ἀνθρώπῳ ὑποχρέωσις… Ἀλλ’ ἵνα ἀποβῇ ὁµοίωµα θεῖον, ἀγαθός καί µακάριος, καί ἵνα ἐπικοινωνῇ τῷ Θεῷ, ὀφείλει πρωτίστως νά ἐπιγνῶ ἑαυτόν..» («Γνῶθι σαυτόν», Ἐκδ. Παναγόπουλος, σελ. 9). Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἀπό τήν πλευρά του ἔλεγε ὅτι ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ µας θά µᾶς ὁδηγήσει στήν ταπείνωση καί αὐτή στήν ἀγάπη πού ἀποτελεῖ τήν ἀνακεφαλαίωση τῶν ἀρετῶν. Ὁ δέ Μέγας Βασίλειος ἔχει φιλοτεχνήσει ἕνα λόγο γιά τό παρόµοιο σέ σηµασία παράγγελµα «Πρόσεχε σαυτῷ».

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 41

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

E.E. 183 pVEV 1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ:
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Στίς 24 Σεπτεμβρίου 2017 τελέσαμε στόν Ναό μας τό μνημόσυνο τοῦ εὐσεβεστάτου καί μαρτυρικοῦ Κυβερνήτου τῆς πατρίδος μας, Ἰωάννου Καποδίστρια, ἀλλά λόγῳ πληθώρας ὕλης τοῦ τεύχους Ὀκτωβρίου τοῦ περιοδικοῦ μας δέν δημοσιεύσαμε σχετικά μέ αὐτό.
E.E. 183 pVEV 2Ἔχει πλέον, ἀπό πολλῶν ἐτῶν, καθιερωθεῖ νά τελῆται στόν Ναό μας αὐτό τό μνημόσυνο εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρός τόν μοναδικό αὐτόν μεγαλοφυῆ Κυβερνήτη, συνάμα δέ καί βαθύτατα εὐσεβῆ Πολιτικό, ἀλλά καί ὡς ἠχηρό σήμαντρο πνευματικῆς ἀφυπνήσεως τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἔπαυσε νά νοσταλγῆ καί νά ἀναζητᾶ πολιτικούς κατά πνεῦμα συγγενεῖς, ἐν ἔργῳ καί λόγῳ, τοῦ μέχρι σήμερα ἀναντικατάστατου Ἰωάννη Καποδίστρια.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 40

Τί Θεός εἶναι Αὐτός

E.E. 183 Koskiniotis

Τί Θεός εναι Ατός

Τό περιστατικό διαδραματίζεται σέ τόπο ἐπαρχιακό ὅπου οἱ ἄνθρωποι εἶναι περισσότερο ἐπώνυμοι ἀπ΄ ὅτι στίς μεγάλες πολιτεῖες  ἀλλά καί συνδέονται μέ σχέσεις συγγένειας συνήθως ἔστω καί μακρυνές.

–Γειά σου Θεία, εἶσαι καλά; Τί κάνει ὁ Θεῖος; (Ὁ Θεῖος γέρων, μέ προβλήματα ὑγείας πού τόν κρατοῦν κλεισμένο στό σπίτι χρόνια τώρα). 

–Τί νά κάνει, κλεισμένος στό σπίτι κι ἐκεῖνος καί ἐγώ.

–Δέν πειράζει Θεία, ἔχει ὁ Θεός!

Καί ἡ ἀπάντηση ἄμεση, συγκλονιστική!

–Τί Θεός εἶναι αὐτός, πού μέ κρατάει ἐμένα ἐδῶ μέσα;

Σαστίζεις. Τί μπορεῖς νά ἀπαντήσεις; Τό παράπονο τοῦ ἀνθρώπου σέ ἀφοπλίζει. Ἄραγε τί Θεός εἶναι Αὐτός; Γιατί δέν τόν «παίρνει» τόν γέροντα;  Γιατί ἐπιτρέπει νά μένει ἀσθενής; Γιατί νά ταλαιπωροῦνται οἱ οἰκεῖοι του;

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 72

Ἡ Εὐγνωµοσύνη τοῦ Χριστιανοῦ

E.E. 183 Dimitris

Ἡ Εὐγνωµοσύνη τοῦ Χριστιανοῦ


Οἱ περισσότεροι ἀπό ἐµᾶς ἔχουµε ἀκούσει ἀνθρώπους νά ἐκφράζουν τήν εὐχαρίστησή τους καί τήν εὐγνωµοσύνη τους πρός τό Θεό γιά τά καλά πού ἀπόλαυσαν στή ζωή τους. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ἔχουµε ἐπίσης γνωρίσει ἄλλους πού ὁ,τιδήποτε κι ἄν ἔχουν δέν τό ἐκτιµοῦν καί ὁµολογοῦν συνέχεια τίς συµφορές πού τούς ἔχει «φορτώσει» ἡ ζωή.
Τί εἶναι ὅµως αὐτό πού κάνει ἄλλους γιά ὁλόκληρη τή ζωή τους νά εὐχαριστοῦν τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους καί ἄλλους γιά κάτι πού ἁπλῶς τούς δυσκολεύει ἤ τούς βγάζει ἀπό τή «βολή» τους νά γογγύζουν, νά δυσαρεστοῦνται καί νά διαµαρτύρονται;
Εἶναι φανερό ὅτι ἡ στάση τῶν δύο αὐτῶν κατηγοριῶν ἀνθρώπων εἶναι διαφορετική. Τί σηµαίνει αὐτό; Ὁ ἄνθρωπος πού εὐχαριστεῖ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους γιά ὁλόκληρη τήν ζωή πού ἔζησε εἶναι ἕνας εὐγνώµων ἄνθρωπος. Ὁ ἄλλος πού δυσαρεστεῖται καί δυσκολεύεται ἔχει ἐνστερνιστεῖ µία ἄλλη στάση, διαφορετική ἀπό τήν πρώτη.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 46

Στήν Εὔβοια τῶν παλαιῶν καί σύγχρονων Ἁγίων

E.E. 183 Koletti

Στήν Εὔβοια τῶν παλαιῶν καί σύγχρονων Ἁγίων

Ἡ ἐπιθυµία γι’ αὐτή τήν προσκυνηµατική ἐκδροµή εἶχε ἐκδηλωθεῖ ἤδη ἀπό τόν Μάϊο, καί συγκεκριµένα στίς 27 τοῦ µηνός ἀνήµερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, κατά τήν ἐπιστροφή µας ἀπό ἐπίσκεψη σέ Μονή τῆς Βοιωτίας. Τό θέµα τέθηκε σέ συζήτηση πάραυτα. Ἡ ὑπόσχεση τοῦ ἀρχηγοῦ µας κ. Σωτήρη Λαιζηνοῦ ἐξασφαλίσθηκε χωρίς... κόπο. Ἡ ὑλοποίηση ὅµως θά ἀπαιτοῦσε χρόνο, λόγῳ τῆς µεσολάβησης τῶν καλοκαιρινῶν διακοπῶν. Ὁ χρόνος, ὅπως ἀποδείχθηκε, δέν µείωσε τήν ἐπιθυµία. Ἔτσι, πιστοί στό ραντεβού, ἐνορῖτες καί φίλοι τῆς ἐνορίας µας, ἀνταµώσαµε τήν τελευταία ἡµέρα τοῦ Σεπτεµβρίου µέ σκοπό τήν πραγµατοποίηση τῆς ἐκδροµῆς µας. Προορισµός µας ἡ Εὔβοια, αὐτό τό ἰδιαίτερο νησί πού γεωγραφικά µοιάζει νά ἀποτελεῖ προέκταση τῆς στερεοελλαδίτικης γῆς. Ἀπό τούς πολλούς εὐλογηµένους τόπους πού διαθέτει ἐπιλέξαµε τήν Ἱ. Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ κοντά στίς Ροβιές καί τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στό χωριό Προκόπι.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 36

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.