ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δέν πρέπει νά ἀγαπᾶς γιά κάποιον λόγο!

E.E. 178 179 DKoskiniotis

Δέν πρέπει νά γαπς γιά κάποιον λόγο!

Τό περιστατικό συμβαίνει πρόσφατα, κάπου στή Θεσσαλονίκη.

Ὁ παππούς (52χρονος παρακαλῶ), παίρνει τή μικρή Θεανώ ἀπό τήν ἀγκαλιά τῆς γιαγιᾶς της καί τή ρωτᾶ.

–Γιά πές μου Θεανώ; Τήν ἀγαπᾶς τή γιαγιά σου;

Ἡ θετική ἀπάντηση δεδομένη.

–Καί γιά πές μου τώρα, γιά ποιό λόγο τήν ἀγαπᾶς τή γιαγιά σου; Γιατί σ΄ ἀγαπᾶ καί ἐκείνη; Γιατί σοῦ παίρνει παιγνίδια; Γιατί σοῦ κάνει ὅλα τά χατήρια; Γιατί παίζει μαζί σου;

Καί ἐκεῖ πού περιμένεις νά ἀκούσεις κάτι στερεότυπο, κάτι ἁπλοϊκό, ἡ μικρή ψυχή συγκλονίζει. Ἀπαντᾶ χωρίς νά πολυσκεφτεῖ, ἀπαντᾶ ἁγνά.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 20

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΤΣΕΑΒΑΣ

E.E. 178 179 pHFratseas

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΤΣΕΑΒΑΣ

( ορτάζεται τήν Πέμπτη μετά τήν Πεντηκοστή )

Συγγραφέν πό τόν γιο Βαρλαάμ Μολδαβίας

Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔζησαν στόν κόσμο ἐνάρετη ζωή, ὅπως τήν θέλει ὁ Θεός, κατά τόν τρόπο δηλαδή πού δίδαξε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί κατέγραψαν οἱ ἅγιοί Του Ἀπόστολοι στό ἅγιο Εὐαγγέλιο.

Πρῶτος ἀνάμεσα σέ αὐτούς εἶναι ὁ μεγάλος ἅγιος Ἰωάννης, πολύ μεταγενέστερος τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Διότι ὁ Θεός, ὁ ρυθμιστής τῆς ζωῆς ἡμῶν,  δέν στεφά­νωσε μόνο τούς πάλαι ποτέ μάρτυρες, ἀλλά καί τώρα, στούς ὕστερους καιρούς, ἀνοίγει τήν πόρτα τοῦ μαρτυρίου γι’ αὐτούς πού τό ἐπιθυμοῦν. Μέ τήν ἴδια τιμή τούς τιμᾶ καί τήν ἴδια δόξα τούς βραβεύει.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 10

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. ΕΛΕΝΗ ΛΩΡΙΤΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ

    Τό Ἱστολόγιο τοῦ Ναοῦ μας δημοσιεύει τίς ἐπιστολές τοῦ π. Ἱεροθέου Ἀργύρη πρός τήν κ. Ἑλένη Λωρίτου, καθ' ὅτι τό Ἱστολόγιο τοῦ κ. Π. Τελεβάντου, πού δημοσίευσε τίς ἐπικριτικές ἐπιστολές τῆς κ. Λωρίτου, ἀρνήθηκε νά ἀναρτήση τίς ἀπαντήσεις  τοῦ π. Ἱεροθέου. 

   Ἡ δημοσίευσή τους στό Ἱστολόγιό μας γίνεται  καί γιά τόν ἀνωτέρω λόγο ἀλλά καί διότι οἱ ἐπιστολές καί οἱ ἀπαντήσεις σ'αὐτές ἀναφέρονται καί σέ Κληρικούς τοῦ Ναοῦ μας.  ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Ὁ διάλογος -ἄν, βεβαίως οἱ συνομιλητές τό ἐπιθυμοῦν- δεοντολογικά πρέπει νά γίνη ΜΟΝΟ στό Ἱστολόγιο τοῦ κ. Π. Τελεβάντου. 

 

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

        Ἱεροκῆρυξ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ   ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΔΙΠΛΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κας ΕΛΕΝΗΣ  ΛΩΡΙΤΟΥ

Θέμα:  Παποκαισαρισμός”. Τό Σχίσμα προσκρούει στον Χριστό

 

                                                                                                                              Ἀθῆναι 8-7-2017

Ἐρίτιμε κ. Λωρίτου·

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν εὐγενῆ διπλῆ ἐπιστολή[i] σας, τῆς 8-7-2017.

Πραγματικά, οἱ πνευματικές ἀναμνήσεις εἶναι πάντοτε ἀγαθές καί ὠφέλιμες. Ἀνοίγουν δρόμους, ὅταν γίνωνται μέ ταπείνωσι, ἀγάπη Χριστοῦ καί ἐν Ἀληθεία.

 

Ἀπαντήσατε στήν Ἐπιστολή μου,

ἐνῶ ὁ Π. Τελεβάντος σιωπᾶ σέ ὀκτώ ἐπιστολές μου

 Κατ’ ἀρχάς σᾶς ἐνημερώνω ὅτι ἀπαντῶ  σέ ὅλες τίς ἐπιστολές πού μέ ἀφοροῦν, ἐάν βεβαίως ἔχω τήν δυνατότητα, καί ἐφόσον εἶναι πρός οἰκοδομήν.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 750

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. ΕΛΕΝΗ ΛΩΡΙΤΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ

    Τό Ἱστολόγιο τοῦ Ναοῦ μας δημοσιεύει τίς ἐπιστολές τοῦ π. Ιεροθέου Ἀργύρη πρός τήν κ. Ἑλένη Λωρίτου, καθ'ὅτι τό Ἱστολόγιο τοῦ κ. Π. Τελεβάντου, πού δημοσίευσε τίς ἐπικριτικές ἐπιστολές τῆς κ. Λωρίτου, ἀρνήθηκε νά ἀναρτήση τίς ἀπαντήσεις  τοῦ π. Ἱεροθέου. 
   Ἡ δημοσίευσή τους στό Ἱστολόγιό μας γίνεται  καί γιά τόν ἀνωτέρω λόγο ἀλλά καί διότι οἱ ἐπιστολές καί οἱ ἀπαντήσεις σ'αὐτές ἀναφέρονται καί σέ Κληρικούς τοῦ Ναοῦ μας. ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Ὁ διάλογος -ἄν, βεβαίως οἱ συνομιλητές τό ἐπιθυμοῦν- δεοντολογικά πρέπει νά γίνη ΜΟΝΟ στό Ἱστολόγιο τοῦ κ. Π. Τελεβάντου. 
 

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

Ἱεροκῆρυξ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ  ΤΗΝ  Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κας ΕΛΕΝΗΣ  ΛΩΡΙΤΟΥ 

Θέμα: Ὑμνῶντας καί ὑποτιμῶντας. Ἐπιβολή γραμμῆς στόν “Ο.Τ.”

                                          Ἀθῆναι 20-6-2017

Ἐρίτιμε κ. Λωρίτου·

Εἰς ἐπιστολή σας πρός τήν Ἐφημερίδα “ Ο.Τ”, ἡ ὁποία εὐγενῶς μοῦ ἐκοινοποιήθη, θέτετε μερικά ἐρωτήματα, ἐμπλέκοντας πολλά ζητήματα, τῆς Ἐφημερίδος, τῆς Γραμμῆς της, τοῦ Ἐκδότου καί Διευθυντοῦ Συντάξεως κ. Γεωργίου Τραμπούλη, τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη, ἐμοῦ καί μιᾶς ὁμάδος Πατέρων, πού ἤδη ἔχουν “Ἀποτειχισθῆ”.

Ὑπάρχουν τουλάχιστον πέντε γνωστές Ὁμάδες “Ἀποτειχισθέντων”, ἀλλά σεῖς, προφανῶς, ἀναφέρεσθε σέ μόνο μία ἀπό αὐτές. Θά τούς ἀποκαλοῦμε, χάριν συντομίας, ὁμάδα “Χ Ἀποτειχισθέντων”.

Θά προσπαθήσω νά δώσω μερικές σύντομες ἀπαντήσεις, κυρίως στά θέματα πού ἀναφέρονται στό πρόσωπό μου, χωρίς νά ἀναφερθῶ στό σύνολο τῶν ζητημάτων πού ἀναφέρεσθε.

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 124

Η΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 8η

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

          Ἱεροκῆρυξ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (η΄)

 

Θέμα:  ΧΑΡΗΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙ

ΕΚ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΝΥΜΦΩΝΟΣ»

                                                                                                                                Ἀθῆναι 6-7-2017

 

Φίλτατε καί ἀγαπητέ μου ἀδελφέ Παναγιώτη·

Χαῖρε γιά τήν χαρά πού μοῦ προσέφερες!

 

Μέ χαρά καί εὐχαριστίες γιά τήν ἀποκάλυψι

 

Κατά πρῶτον, ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ σε γιά τήν δωρεάν προβολή καί διαφήμησι τῆς “ἐμῆς βραχύτητος”.

Μέ ἀφορμή τήν ἱστολογική ἀνάρτησί σου « ἀχαριστία τοῦ π. Ἱεροθέου Ἀργύρη», τῆς 29-6-17, θά ἤθελα νά σοῦ ἐκφράσω τήν ἰδιαιτέρα χαρά μου, τίς εὐχαριστίες καθώς καί τόν ἄκρατο ἐνθουσιασμό μου γιά τό συγκεκριμένο κείμενο. Ἔγραψα γιά τά ΜΕΓΑΛΑ ΠΥΡΙΝΑ ΕΡΓΑ τοῦ Γέροντος πιφανίου, πού καί μόνον ἀνάμνησίς τους φουντώνει «πυρκαγιές».

Ναί, μάλιστα, δέν ἀστειεύομαι καθόλου. Ἁπλά χαίρομαι καί πραγματικά πολαμβάνω τήν ἔκρυθμη ἀντίδρασί σου, γιά το δημοσιευθέν κείμενο τήν 9-6-17, στήν ἘφημερίδαὈρθόδοξος Τύπος”,  μέ θέμα «Πνευματικά τά αἴτια τῆς Διχοτομήσεως τῆς Κύπρου». Ἐκεῖ καταχωροῦνται ἁπλές σκέψεις καί τεκμηριώνεται, ὅτι δύο ἦσαν τά πνευματικά «Ἱεροσυνοδικά», Ἀντικανονικά καί Ἐθνοκαταστρεπτικά αἴτια τῆς Κυπριακῆς Τραγωδίας. Τό πρῶτο, ἡ λεγομένη “Μείζων καί Ὑπερτελής Σύνοδος”, τοῦ Μακαρίου, μέ τήν ὁποία καθήρεσε τήν Κανονική Ἱερά Σύνοδο τῆς Κύπρου τόν Ἰούλιο τοῦ  1973.  Καί τό δεύτερο, ἡ ἀντικανονική καί ἄδικος λεγομένη “Ἱεροσυνοδική” ἐκδίωξις Δώδεκα ἐναρέτων Μητροπολιτῶν τόν Ἰούλιο τοῦ 1974, στήν Ἑλλάδα, μόλις πέντε μέρες πρίν ἀπό τήν φρικτή Τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο.

Ὅποιοι ἀδελφοί ἐπιθυμοῦν νά καταρρίψουν τά τεθέντα ἐπιχειρήματα ἄς τό πράξουν. Εὐχαρίστως θά ἀποδεχθῶ τίς ὑποδείξεις καί τίς ἀποδείξεις τους.

Σημειώνω ὅτι, δέν ἔχεις ἀπαντήσει στίς ἑπτά προηγούμενες ἐπιστολές[i].

 

Περισσότερα

  • Εμφανίσεις: 123

Copyright © 2017 Αγιος Νικόλαος Πευκακίων All Rights Reserved.